Bevált kockázatcsökkentő és értékteremtő adatigazgatási (Data Governance) és adatvédelmi gyakorlatok

Bevált kockázatcsökkentő és értékteremtő adatigazgatási (Data Governance) és adatvédelmi gyakorlatok

Manapság az üzleti vezetőktől, köztük az adatgazdálkodási igazgatóktól, üzletágvezetőktől és egyéb adatkezelőktől is elvárják, hogy minél több értéket teremtsenek az adatokkal. Természetesen a legértékesebb eredmények gyakran eleve értékes adatokból születnek. Az ilyen adatok azonban nem megfelelő adatigazgatás esetén belső visszaélések vagy akár potenciális külső kiszivárogtatások célpontjaivá is válhatnak. A digitális átállási programok elindítását gyakran hátráltatjaaz a paradoxon, hogy az adatokat úgy kéne széleskörűen felhasználni, hogy közben ne csorbuljanak az adattulajdonosok tulajdon- és személyiségi jogai. 

Adatelemzés vásárlói hűségprogram kiépítésa, felhőbe való migrálás az adatfelhasználás bővítésa, vagy vállalati szintű önkiszolgáló adatpiactér kialakítása: ezek a projektek az adatok kitettsége miatt kockázatosak. Az üzlet aligha kap zöld utat a személyes adatok kiaknázására, amíg nincsen megfelelő rálátás arra, hogy mekkora az “adatsértés” kockázata, és mik lehetnek ennek az anyagi konzekvenciái. 

Adatigazgatás nélkül nincs digitális transzformáció 

A digitális átállás körébe olyan projektek tartoznak, mint például a felhőbe történő migrálás, a felhasználói élmény javítása és a működési költségek csökkentése. Ezek közös jellemzője, hogy a vállalati adatfelhasználás radikális átalakításával járnak, és ezt a változást csak adatigazgatási eszközökkel lehet hatékonyan kezelni.

Az adatigazgatás (Data Governance) az a szakterület, ami magában foglalja az adatfelhasználással kapcsolatos szabályokat, a politikákat, a szerep- és felelősségi köröket valamint az eszközöket, amik gondoskodnak az adatok pontosságáról, következetességéről, elérhetőségéről és biztonságáról. 

Az alábbiakban három “Best Practice”-t mutatunk be az adatigazgatás területéről. Tapasztalatunk szerint ezek segítik az üzleti átalakítási tervek sikerét, csökkentik a bizonytalanságot, és garantálják a biztonságos és megfelelő adatfelhasználást. 

1. Javítsa az érzékeny, személyes adatok minőségét és megbízhatóságát, hogy jobb  360 fokos képet kapjon az ügyfélről  

Erre több módszer és stratégia létezik, de a lényeg mindegyikben azonos: meg kell érteni, hogy a fogyasztó mit vásárol, hogyan és kivel. A folyamat során az olyan adatokat, mint a név, a szállítási cím, a terméktípus, a rendelés nagysága meg kell feleltetni egymásnak. A nyilvántartások összekapcsolásával teljesebb képet kaphat a vásárlóról és javíthatja az adatok minőségét. Minél megbízhatóbb az ügyfélről alkotott kép, annál konkrétabb lépéseket lehet meghatározni – és megtenni – irányába. 

2. Legyen következetes a meghatározások, terminológiák és metaadatok használata 

Az adatigazgatásnak kell biztosítania, hogy az elnevezések szabványosak és következetesek, az adatelemek definíciói pedig letisztultak és szabatosak legyenek. De hogyan lehet ezt elérni? Egy asztalhoz kell ültetni az érdekelt feleket: az adatfelhasználókat, az üzleti vezetőket és az adattervezőket. Először nekik kell  közös nyelvet beszélniük és átlátniuk a munkafolyamatokat. Csak ezután lehet elkészíteni az adatigazgatás működési politikáját, és definiálni az automatizálási szabályokat.  

3. Előzze meg a jogosulatlan adathozzáférést, és szabályozza a megfelelő felhasználási módokat

Mindannyiunkkal szemben elvárás, hogy megfeleljünk a személyes adatok védelmét célzó szabályozásoknak, amit egyre gyakrabban törvényileg írnak elő. A felmérések szerint az érzékeny adatok kezelése iránti bizalmat erősítő lépések az üzlet számára is előnyösek. Az adatigazgatás nélkülözhetetlen szerepet játszik abban, hogy a vállalat képes legyen adatfeltáró és -osztályozó módszerekkel, valamint célzott folyamatokkal, politikákkal és működési szabályozással körülhatárolnia a védett adatokat. A vállalat így biztosíthatja, hogy  az adathasználat során az adatok csak a szükséges mértékben legyenek kitettek, és csak jogosultak számára legyenek hozzáférhetők. 

A feladat adott, de messze nem ennyire magától értetődő, hogy hogyan kell megvalósítani. Véges a bevethető erőforrás és az idő is, így automatizálásra, mesterséges intelligenciára és gépi tanulásra van szükség ahhoz, hogy felgyorsíthassuk a feltárást és operacionalizálhassuk az adatvédelmi előírásokat. 

Az adatigazgatás felelősségén a szervezet valamennyi dolgozója osztozik, hogy az adatok felelősségteljes kezelésével csökkentsék a kockázatokat, és támogassák az adatok célzott használatát. 

Az üzletvitel szempontjából kritikus adatokkal való napi interakciók elengedhetetlen részei egy vállalat sikerének. Miközben új lehetőségeket tárunk fel, mindannyian felelősek vagyunk az adatok védelméért. Ezért van szükség egységes megoldásokra és igazgatási modellekre, amik biztosítják az adatok kontrollált megoszthatóságát a vállalat minden szintjén.