Ki az adatstratéga? – Infografika

Ki az adatstratéga? – Infografika

1. Az üzleti érdekeket tartja elsődlegesnek, és nagyvállalati szinten gondolkodik.
2. Iránytűként használható jövőképet nyújt.
3. Arra fókuszál, hogy az adatokat szervesen beillessze a meglévő vállalati kultúrába.
4. A stratégiai célkitűzésekhez rendeli az adatstratégiát.
5. Tudja, hogyan kell feltenni az üzleti kérdéseket, hogy azok támogassák a folyamatokat/döntéseket.
6. A nagyvállalati use-case-ek alapján határozza meg a prioritásokat.
7. Az üzleti és az adatmenedzsment csapatokkal is együttműködik, hogy adatfeltérképezés alapján valódi prioritásokat tudjon felállítani.
8. Összeállítja és számszerűsíti az értékalapú adatstratégiák üzleti modelljét (ld. adatmonetizálás).
9. A jövőbeni működési modellt építi: Data Governance, kiválósági központot, képességeket, stb.
10. Értékvezérelt ütemtervet állít össze és valósít meg, miközben számításba veszi az embereket, a folyamatokat, a vállalati kultúrát és az eszközöket/technológiákat.
11. Tudja, hogyan alkalmazza a gyors értékteremtés eszközeit: a design thinking koncepciókat, a canvas-okat, a keretrendszereket, és egyéb folyamatgyorsításra alkalmas eszközöket.
12. Ismeri az data pipeline-t és annak előnyeit.
13. Az üzleti nyelvezetet használja, amit később képes adatkoncepcióba is átültetni.
14. Együttműködik az üzleti, a technológiai és az adat részlegekkel is.Adatstratéga bemutatása infografikán

Közös barátunk: Hogyan hangoljuk össze az üzleti- és az adatstratégiát?

Közös barátunk: Hogyan hangoljuk össze az üzleti- és az adatstratégiát?

ADATKEZELÉSI ÉS ELEMZÉSI CIKKEK 2020. június 10. Szerző: Nigel Turner, Global Data Strategy

Charles Dickens 1864-ben jelentette meg „Közös barátunk” című regényét. Talán megkockáztathatjuk, hogy nem az adatstratégia és az üzleti stratégia kapcsolatára gondolt, amikor írta. Ennek ellenére kijelenthetjük, hogy digitális, adatalapú világunkban az üzleti- és az adatstratégia csak akkor lehet sikeres, ha szorosan összefonódnak és barátokként együtt fejlődnek. 

Az adatalapú üzletvitel térnyerése előtt az üzleti- és az adatstratégia közötti kapcsolat lineáris volt. Az üzleti oldal először meghatározta a stratégiai célokat és törekvéseket, és ezután kezdődött az adatstratégia felépítése.  Ennek célja, hogy olyan adatképességeket tervezzenek, amik támogatják az üzleti tervet és stratégiát. Ez azt is jelentette, hogy gyakran az IT-részleg volt az adatstratégia elsődleges mozgatórugója.

Az adat nem alárendelt eszköz

Megváltozott a világ. Egyre kevésbé állja meg a helyét az a megközelítés, hogy az adat egy szükséges rossz, egy alárendelt eszköz, amire csak az üzleti működés és a folyamatok támogatásához van szükség.. Sőt, növekszik azon szervezetek száma, ahol az adat maga az üzlet.

Ez radikálisan megváltoztatja az üzleti- és az adatstratégia közötti kapcsolatot. Ebben az új viszonyrendszerben az üzleti- és az adatstratégia fejlesztése egymással párhuzamosan és egymással összefonódva történik. Ha egy adatalapú szervezet (és melyik szervezet nem az manapság) nem ismeri fel ezt a kölcsönösséget, akkor az kudarcra van ítélve. Ez azt is magában hordozza, hogy az adatalapúvá váló, digitalizálódó szervezetnek meg kell alkotnia és meg kell valósítania a saját adatstratégiáját, ám erre meglepő módon még mindig sokan képtelenek.

Vegyünk például egy céget, ami fogyasztói termékeket gyárt. Régebben ez a vállalat arra összpontosított, hogy termékeit nagykereskedőknek vagy más közvetítőknek értékesítse. Ebből kifolyólag a végfelhasználókról jobb esetben is csak hiányos ismeretei voltak, de jellemzően semmilyen információval nem rendelkezett róluk.

Ma viszont egyre több vállalat dönt úgy, hogy új, digitális értékesítési csatornákon közvetlenül is kiszolgálja végfelhasználóit. A nagykereskedők kihagyásával növelni akarja a profitrátáját, és jobban meg akarja ismerni a végfelhasználóit, hogy szorosabb kapcsolatot építhessen ki velük. Mindez azonban csak akkor lehetséges, ha az új üzleti stratégiát a megvalósításhoz szükséges adatstratégiával együtt fejlesztik ki. A főbb megválaszolandó kérdések ezen a ponton:

  • Milyen új adatokat kéne begyűjteni és generálni, a fejlesztés alatt álló új üzleti folyamat támogasához?
  • Milyen adatplatformokra van szükség az adatok tárolásához?
  • Hogyan zajlik majd az értékesítés (közvetlen online csatornákon, közösségi médiában, stb.)?

Adatok nélkül nincsen üzleti stratégia 

Meggondolatlanság úgy kőbe vésni az üzleti stratégiát, hogy nem győződünk meg arról, alátámasztják-e azokat megfelelő adatok. A közvetlen értékesítésre való átállás üzleti modelljének kidolgozásánál tehát az adatokra kell a legtöbb figyelmet fordítani. Ráadásul az is előfordulhat, hogy a közvetlen értékesítési stratégia kidolgozása közben, az adatalapú szemlélet segítségével új, korábban figyelmen kívül hagyott lehetőségek is megjelennek. Például az online vásárlások elemzésével olyan vásárlási trendek rajzolódnak ki, amelyek segítségével új termékelőnyöket lehet kommunikálni.

Ha azt a feladatot kapjuk, hogy alkossunk adatstratégiát, hogyan tudjuk biztosítani ezt a szoros kölcsönösséget? Jöjjön pár tipp:

  • A CDO határozza meg, ne a CTO: Az első és legfontosabb, hogy az adatstratégia ne az IT-részleg hatásköre legyen, és ne ott dolgozzák ki. Az IT feladata, hogy a technológiai stratégiát vezényelje, amivel megteremthetők a szükséges adatképességek, de az adatstratégia az üzleti oldalhoz tartozik. Utóbbi természetesen szorosan együttműködik az IT-vel. Az adatstratégia élén az adatgazdálkodási igazgató (CDO) áll, amennyiben van ilyen pozíció a szervezetnél.
  • Ismerni kell az üzlet mozgatórugóit: Az adatmenedzsment szakembernek meg kell róla győződnie, hogy érti a szervezetét, annak üzleti céljait, stratégiáit és törekvéseit. Ehhez természetesen jó kiindulópont a meglévő üzleti stratégia, de ezt ki lehet még egészíteni az éves jelentésekkel, a belső és külső honlapokkal, közösségi médiáról származó visszajelzésekkel és további forrásokkal.
  • Kommunikálni kell az érdekeltekkel: Az adatstratégia összeállítása közben érdemes széles körben kommunikálni az érdekeltekkel, üzleti és IT oldalon egyaránt. Ez a felsővezetőktől kezdve azokat is magában foglalja, akik a napi ügyvitelben érintettek. Mindannyiuk más szempontból közelíti meg az adatokhoz kapcsolódó problémákat és lehetőségeket, így egy sokkal részletesebb és átfogóbb kép alakulhat ki az adatok pillanatnyi állapotáról és a változást mozgató tényezőkről.
  • Az üzleti nyelvet kell beszélni: Számítani lehet rá, hogy miután az érdekeltek elolvassák az adatstratégia első vázlatát, több módosításra is szükség lehet. A stratégia prezentálásánál üzleti nyelven és nem adatgazdálkodási szakszavakkal kell kommunikálni, hogy mindenki megértse a tartalmát. Ahol csak lehet, az üzleti stratégia nyelvezetét kell alkalmazni, hogy az olvasók összeköttetést találjanak a kettő között.
  • Agilitás: Az adatstratégia nincsen kőbe vésve. Képesnek kell lennie a változásra és a fejlődésre, ahogyan az üzleti célok és stratégiák is változnak. Ehhez olyan folyamatot kell kialakítani, ami biztosítja az állandó összhangot. Ezt a folyamatot, az érdekelt felekkel közösen, rendszeres időközönként felül kell vizsgálni, és szükség esetén frissíteni kell.

Egyre több szervezet kezdi felismerni, milyen kulcsszerepet játszik egy dinamikus és rugalmas adatstratégia az üzleti célok elérésében. A Data Management Association UK (DAMA UK) tagjai körében végzett felmérésben a válaszadók 69 százaléka állította, hogy az adatstratégia kidolgozása a két legfontosabb adatgazdálkodási teendő egyike (a résztvevők 77 százaléka szerint a másik az adatigazgatás, a Data Governance).

Nehéz időket élünk. Az üzleti és az adatstratégia csak akkor felelhet meg a szervezetek által támasztott magas elvárásoknak, ha kölcsönös barátságban állnak. Ezzel Charles Dickens is egyetértene.

Így készítsen vállalati adatstratégiát

Így készítsen vállalati adatstratégiát

A vállalati adatprojektek az adatstratégia kialakításával,  nem pedig egy szoftver vagy egy szerver beszerzésével kezdődnek. 

A nemzetközi adatmenedzsment szervezet, a Data Management Association (DAMA) felmérése szerint az adatmenedzsmenttel foglalkozó szakemberek legnagyobb kihívása az adatkultúra vállalati meghonosítása. Ennek egyik meghatározó eleme az adatstratégia kidolgozása. Nem egyszerű feladat, hiszen ez az adatmenedzsmentben való jártasságot és az üzleti ismereteket egyaránt feltételezi. Az igazán jó adatstratégia érhető, tömör, kerüli a technikai nyelvezetet, és az üzleti eredményekre összpontosít. Cikkünkben az adatstratégia elkészítéséhez szeretnénk segítséget nyújtani.

Az adatstratégia új helyzete 

Az adatvezérelt vállalatok megszületése előtt az üzleti stratégia és adatstratégia közötti kapcsolat lineáris volt: az üzlet meghatározta a stratégiai célokat, majd ezután következett az adatstratégia kidolgozása, az üzleti stratégia és terv támogatásához szükséges adatkapacitások felépítése. Ez magával hozta, hogy rendszerint az IT osztályok fejlesztették az adatstratégiát. 

Mindez mára megváltozott. Túlhaladottá vált az a felfogás, hogy az adat csupán az üzlet másodrendű segédje, vagy az üzleti folyamatok és működés támogatója. Nagyon sok vállalatnál maga az adat az üzlet.

Ez az új helyzet viszont alapjaiban változtatja meg az üzlet és az adatstratégia viszonyát. Az új felállásban az üzleti stratégia és adatstratégia fejlesztése párhuzamosan, kéz a kézben halad. Az az adatvezérelt vállalat, mely nem ismeri fel ezt a kapcsolatot, sikertelenségre van ítélve. Minden magára adó, adatvezérelt digitális szervezetnek szüksége van egy mindennap használható adatstratégiára. 

Hogyan biztosító az üzleti stratégia és adatstratégia közötti összefüggés és kölcsönösség

A CDO,  ne pedig a CIO alkossa meg az adatstratégiát

Az IT részleg fontos szerepet tölt be az adatképességek kiépítéséhez szükséges technológia biztosításában, ám az adatstratégia az üzlet tulajdona. A chief data officer (CDO) a logikus választás az adatstratégia megalkotásához. 

1. A legfontosabb az üzleti célok megértése

Adatmenedzsment szakértőként győződjön meg róla, hogy érti az üzleti célokat, a vállalati stratégiát. Olvassa el a formális üzleti stratégiát, de egészítse ki mindezt az éves jelentésekkel, külső és belső weboldalakon lévő információkkal, releváns közösségi oldalak híreivel.

2. Az érintett vezetők bevonása

Az adatstratégia kidolgozása előtt beszéljen a vállalat üzleti és IT vezetőivel, bárhol is legyenek a céges ranglétrán. Minél több nézőpontot és véleményt ismer meg, annál teljesebb lesz az adatok helyzetéről kialakított kép.

3. Beszéljen az üzlet nyelvén

Az adatstratégia első vázlatának megszületése után számoljon azzal, hogy az érdekelt felek visszajelzései alapján több változatot kell készítsen. Ne használja az adatmenedzsment szakkifejezéseit, hanem üzleti nyelven, érthetően fogalmazzon. Ahol csak lehetséges, használja az üzleti stratégia nyelvezetét, hogy az üzleti döntéshozók könnyen közvetlen kapcsolatot teremthessenek az adatstratégia és üzleti stratégia között.

4. Az agilis megközelítés előny

Egy adatstratégia sincs kőbe vésve. Az üzleti stratégiával párhuzamosan változik és fejlődik. Rendszeresen nézze át az adatstratégiát, és frissítse azt a változásoknak megfelelően.

5. Fogalmazza meg, hogy mitől releváns az adatstratégia?

A stratégia megalkotása előtt meg kell határozni, hogy az adat  pontosan milyen szerepet tölt be a szervezetben. Gondolja át, hogyan találkozik az a vállalati stratégiai célokkal és üzleti elképzelésekkel. Beszéljen minden üzletágvezetőjével, velük közösen dolgozza ki, értelmezze az adatok szerepkörét, hiszen ezzel is segíti a vállalati adatkultúra terjedését. Menjen ennél is tovább, kérdezze ki az ügyfeleiket is, és nem csupán a rájuk vonatkozó adatokról.

6. Tegye fel a fontos kérdéseket

Fogalmazza meg törekvéseit. Például, hová szeretne elérni, és ez az “utazás” hogyan néz ki? Széles körben tenné elérhetővé az adatokat? Pontosan kik férhetnek hozzá? 

A kollégák rendelkeznek a szükséges adatismeretekkel és készségekkel? (A DataIQ kutatása szerint a vállalatok 29 százalékának az ügyféladatok elemzése jelenti a legnagyobb kihívást.)

Az adatstratégia az adatmenedzsment területén hozna javulást, változtatna a szerepkörökön, felelősségeken, folyamatokon, vagy inkább a technikai infrastruktúrát alakítaná át? (A vállalatok többsége számára a régi rendszerek jelentik a legnagyobb adatmenedzsment-kihívást.)

A tiszta vállalások és mérföldkövek meghatározása egyben mindenki szerepkörét tisztázza. Az adatmenedzsment szakemberekre meghatározó szerepe hárul ebben a feladatban.

7. Az alkalmazási terület (scope) meghatározása

Nagyban megkönnyíti az adatstratégia megvalósítását, ha pontosan meghatározza, hogy az milyen típusú adatokra vonatkozik. A stratégia minden vállalaton belül tárolt adatra kiterjeszthető, de előfordulhat az is, hogy csak bizonyos típusú adatokkal foglalkozik, legyen az személyes, működési vagy ügyféladat.

8. Elvek megfogalmazása

A stratégia gyakorlati betartását segíti, ha lefekteti azokat az elveket, melyek alapján az adatokat menedzselik. Vannak, melyektől nem tekinthet el (adatvédelmi elvek), de dönthet a nyílt adatelvek, vagy a FAIR adatelvek mellett (keretes írásunkban bővebben foglalkozunk vele). A lényeg, hogy a  vállalatra szabottan válassza ki az elveket.

FAIR ADATELVEK

A FAIR adatelveket 2016. márciusában publikálta egy adatmenedzsmentben jártas, tudósokból és szervezetekből álló konzorcium. A FAIR mozaikszó, amit az alábbi angol kifejezések kezdőbetűiből raktak össze: findability, accessibility, interoperability reusablility.
Findability: az adatokat úgy tároljuk és strukturáljuk hogy azok könnyen megtalálhatók legyenek.
Accessibility: az adatokhoz a megfelelő embereknek megfelelő időben hozzá kell tudni férniük.
Interoperability:az adatokat lehessen egymással integrálni.
Reusability: az adatoknak újra felhasználhatónak kell lenniük.

9. A megfelelő mérőszámok alkalmazása

Meghatározta, mit szeretne az adatokkal elérni, milyen adatokat használ fel és milyen elvek alapján kezdi el a munkát. De honnan tudja, hogy mindez sikerült? Határozza meg, mit jelent a siker, milyen mérőszámokkal kíséri figyelemmel a fejlődést. Döntse el, milyen rendszerességgel tart értékeléseket, és módosítsa a stratégiát, ha kell.

10. Hajtsa végre a stratégiát

Gratulálunk! Az adatstratégia kész, de az igazán kemény munka csak most kezdődik. Az adatstratégia gyakorlati alkalmazásához olyan tervre van szükség, ami a vállalati döntéshozókat is bevonja a folyamatba. Az adatstratégia érinti ugyanis a teljes szervezetet, beleértve az adatokat, technológiát, embereket és folyamatokat. Fontos például, hogy a csapattal közösen nézzék át, hogy a vállalati folyamatok miként befolyásolják az adatokkal kapcsolatos elveket, és ennek alapján hogyan kell átírni a meglévő szabályzatokat. 

Fontos megvizsgálni, hogy a meglévő technológia hogyan támogatja az adatstratégiát,  szükséges-e valahol változtatni? Az emberekkel is foglalkozni kell, hiszen ők jelentik a változás kulcsát. A kollégák fejében lévő tudás, készségeik és képességeik elegendők az adatstratégia megvalósításához, vagy szükség van esetleg oktatásra, új szakértelem bevonására?

Az adatstratégia megköveteli, hogy magával az adattal is foglalkozzon. A meglévő adatok megfelelnek a jövőbeli terveknek? Megfelelően strukturáltak? Minőségi adatokkal dolgoznak? Szükség van gépi tanulásra (machine learning) az adatok feldolgozásához? 

Az adatstratégia sikeres alkalmazása hosszú távú feladat, de megéri türelmesnek lenni. A hosszútávú cél megváltoztatni a szervezet adatképességét, ezzel is elősegítve az üzleti stratégia megvalósítását.