adatvagyon-gazdálkodási szótár

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

B

B

Business Data Steward

Feladata, hogy: implementálja és/vagy végrehajtsa a saját üzleti data domain-jához tartozó adatmenedzsment kezdeményezéseket. Értenie kell az üzleti- és adatkezelési folyamatokat, hogy biztosítsa: az adatok megfeleljenek az üzleti elvárásoknak. Feladatai közé tartozik:

 • a többi business data steward-al együttműködve meghatározza a domain határait,
 • biztosítja az adatmenedzsment folyamatok megfelelőségét a vállalati szabályoknak és eljárásoknak,
 • az adatfelhasználókkal együttműködve összegyűjti és ellenőrzi az adatkövetelményeket,
 • beszerzi és biztosítja a data domain adatait az üzleti és egyéb felhasználások számára,
 • biztosítja, hogy az adatokat konzisztensen definiálják az üzleti célokhoz igazítsák, és a metaadatokat rögzítsék,
 • megtervezi, végrehajtja és monitorozza az adatfolyamatokat,
 • menedzselje az adatminőséget – beleértve az adatprofilozást, adattisztítást, az adatminőségi szabályokat és jóváhagyási folyamatokat,
 • a társterületek között koordinálja az adatmegosztási megállapodások,
 • a biztonsági szintek, az adatvédelmi- és adatmegőrzési szabályok tervezését és implementálását.

Business Process Subject Matter Expert SME

üzleti szakértő

Adott üzleti-, adatelőállítási folyamat vagy alkalmazás szakértője.

C

C

Chief Data Officer CDO

A vállalaton belül a legmagasabb pozíciót betöltő személy, aki adatstratégiáért és az adatmenedzsment kezdeményezésekért felelős.

D

D

Data Controller

adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, hatóság vagy egyéb állami szervezet, amely egyedül vagy másokkal összhangban meghatározza a személyes adatkezelés céljait és módjait.

Data Sponsor

adatszponzor

Az a vállalati vezető, aki az adatmenedzsment kezdeményezések megfelelő finanszírozásáért és a szükséges erőforrások biztosításáért kérhető számon.

Data Owner

adatgazda

Az a személy, aki a végső felelőse egy bizonyos adathalmaz jelentésének, tartalmának, minőségének és elérhetővé tételének. Ide értendő, hogy az adatot hogyan definiálják, hogyan állítják elő, hogyan azonosítják, hogyan tartják karban, hogyan használják fel. A data owner nem feltétlenül vesz részt közvetlenül az előző tevékenységekben, de ő kérhető számon azért, hogy az adatok a vállalati elvárásokat teljesítsék.

Data Officer

Egy adott szervezeti egységen, régión vagy üzletágon belül a legmagasabb pozíciót betöltő személy, aki adatstratégiáért és az adatmenedzsment kezdeményezésekért felelős. A szervezet struktúrájától függően a data officer ugyanazokat a feladatokat elláthatja, mint a chief data officer:

 • biztosítja, hogy az adatmenedzsment kezdeményezések elérjék a kitűzött célokat és elvárásokat,
 • gondoskodik a data ownerek és data stewardok meglétéről és feladataik ellátásáról,
 • gondoskodik a végrehajtáshoz szükséges erőforrásokról,
 • biztosítja, hogy az adatmenedzsment kezdeményezéseket a szabványoknak, előírásoknak és eljárásoknak megfelelően hajtsák végre, és
 • irányítja a technológiai, üzemeltetési és egyéb vertikális területekkel való együttműködést.

Data Domain Manager

Az a személy, aki egy vagy több adatkör minőségéért, elérhetőségéért felelős. A saját domain-jén belül felelős, hogy: betartassa az adatmenedzsment szabályokat és mérőszámokat hozzon létre, azonosítsa, definiálja és menedzselje a data element-eket, összegyűjtse az adatkövetelményeket az adatfelhasználóktól, megvizsgálja egy tervezett definíció vagy üzleti szabály változás hatásait, az adatszolgáltatókat tájékoztassa az adatkövetelményekről és ellenőrizze az elvárások betartását, felelős az adatminőségi követelmények meghatározásáért és betartatásáért.

Data Protection Officer DPO

adatvédelmi tisztviselő

Az adatvédelmi tisztviselő egy olyan szerepkör, amit a GDPR ír elő. Fő feladata a vállalat adatvédelmi szabályainak meghatározása és betartatása.

Data Governance Officer DGO

A Data Governance Officer az üzleti és IT területekkel együtt kidolgozza az adatmenedzsment folyamatok kereteit, és felelős az ennek alapján létrehozott folyamatok, szabályok, eljárások meglétéért és alkalmazásáért.

Data Custodian

Az a személy, aki egy vagy több adattal kapcsolatos folyamat felügyeletéért felelős.

Data Producer

adatszolgáltató

Folyamat, alkalmazás vagy személy, aki adatokat szolgáltat egy vagy több adatfelhasználónak. (provision – ellátás)

Data Consumer

adatfelhasználó

Folyamat, alkalmazás vagy személy, aki egy adatszolgáltató által nyújtott adatokat használ fel. Az adatfelhasználó határozza meg az adatra vonatkozó elvárásokat és minőségi követelményeket. Egy jól működő adatmenedzsment folyamatban nem az adatfelhasználó feladata utánajárni annak, hogy az adat megfelel-e a céljainak, és az előírt felhasználása összhangban áll-e az adatmenedzsment, a governance és kockázatkezelési szabályokkal.

Data Engineer

adatmérnök

Felépíti és karbantartja a vállalat data pipeline rendszereit.

Data Analyst

adatelemző

Az adatelemző nagy adathalmazokban azonosítja és vizualizálja a trendeket, jelentéseket készít az üzleti döntések támogatására.

Data Scientist

adattudós

Az adattudós új modelleket tervez és készít, prototípusok, algoritmusok, prediktív modellezés és új generációs elemzések segítségével.

Data Architect

A data architect teremti meg a kapcsolatot az üzleti alkalmazások és a technológiai implementáció között. A hangsúly azon van, hogy hogyan lehet az adatokat azonosítani, definiálni és elérni a szervezeti ökoszisztémában. A data architect feladata, hogy megértse, az üzleti követelmények kielégítéséhez milyen adatokra van szükség, és hogy az adatoknak mi a pontos üzleti értelmezése. Feladata többek között:

 • a data architect szerepének folyamatokba való beillesztése,
 • kialakítja a koncepcionális- és logikai adatmodellezés kereteit,
 • meghatározza a logikai data domain-eket az üzleti és technológiai résztvevőkkel együttműködve,
 • kialakítja az adat vállalati szinten egységes értelmezését.

Data Content Manager

Biztosítja, hogy az adattartalom jól reprezentálja a mögötte álló üzleti koncepciókat vagy fogalmakat, megfelel a céloknak és felhasználásra alkalmas. Felelős azért, hogy a forrásrendszerekben feltárt adatminőségi hibákat kijavítsák. Engedélyezi az adatfelhasználók számára az adatok elérését és időben figyelmezteti őket a várható változásokra. A tervezés időszakában az adatigényeket összegyűjti és közvetíti az érintettek között.

E

E

Executive Data Steward

Az a személy, aki a data officer által meghatározott adatmenedzsment stratégia végrehajtásáért felelős. Az adatstratégiát részletezi, definiálja az üzleti- és technikai data steward-ok feladatait és felügyeli a munkájukat, valamint meghatározza az egyes adatkörökhöz kapcsolódó eljárásokat.

T

T

Technical Data Steward

Feladata, hogy: vezesse az adatmenedzsment kezdeményezések technikai implementációját. Ő menedzseli a technológiát (pl.: adatbázisok, adatpiacok, adattárházak), és a hozzá tartozó data domain-nel kapcsolatos data element-ek fizikai implementációját végrehajtja. Feladatai közé tartozik:

 • a data domain technikai infrastruktúrájának tervezése, létrehozása és menedzselése,
 • összekapcsolja a technikai és üzleti adatelemeket,
 • az üzleti és data element-eket technikai specifikációra fordítja,
 • meghatározza és menedzseli a műszaki szolgáltatási szint megállapodásokat (SLA),
 • meghatározza az adatminőségi, adatátadási és mozgatási feltételrendszert,
 • monitorozza és kijavítja az adathibákat, annak érdekében, hogy azok ne lépjék túl a küszöbértékeket,
 • feltárja az adathibák okait, kezeli a technikai metaadatokat.